Författare: 
Ulrika Ager o Jessica Dahné
Vem läser denna bok?
Förord i boken
Kontakt
Reportage och artiklar
Foton
Kommentarer om boken
Här kan du beställa boken

Länkar att söka och läsa

När livet vänder. Hur går man vidare
när det värsta som kan hända
- har hänt? Frågar Anja Kontor
Startsida
 
 

Snabbfakta på innehållet i boken


Ulrika berättar sin historia, om hur livet vände på några sekunder och aldrig blev sig likt igen, när hennes son Jonathan omkom i en bilolycka för några år sedan. Läsaren får genom intervjuer möta människor som funnits vid hennes sida – såväl nära och kära som nya bekantskaper hon lärt känna genom tragedin. Hur de har hjälpt till, stöttat och agerat. Man får ta del av hur en mamma som förlorar sitt barn på olika sätt går vidare när det värsta har hänt.

 

Vår förhoppning är att boken ska ge en stunds eftertanke men också inge hopp för dem som drabbas av olika kriser. Boken är även ett stöd för anhöriga som vill veta hur och på vilket sätt de bäst kan hjälpa till.

 

Olyckor och tragedier händer hela tiden, men det är först när vi själva drabbas som vi ställs inför alla dessa tankar och funderingar. Den här boken hjälper till att avdramatisera döden och välkomnar en öppnare dialog kring sorg och sorgbearbetning.

 

Det finns ett stort behov av den här typen av böcker. ”Ett liv kvar att leva” är kanske inte en bok som hamnar på 10-i-topp-listan, men med rätt marknadsföring kan vi påvisa hur stort behovet av den är. Vi ser optimistiskt på försäljningspotentialen och kommer göra allt för att få den att sälja.

Startsida

Författare Ulrika Ager och Jessica Dahné  Kontakt  www.ettlivkvarattleva.se